Ciągle testowane jedzenie

Stadtwerke na Światowy Dzień Wody: „Czysta woda z nami, oczywiście”

Informacja prasowa od 20. marzec 2019

„Nie zostawiaj nikogo za sobą - woda i warunki sanitarne dla wszystkich” to motto Światowego Dnia Wody ONZ w tym roku. Ten dzień trwa 25 lat i odbywa się co roku 22 marca. Mottem roku 2019 jest podkreślenie znaczenia dostępu do czystej wody na całym świecie. Jednak dla Landshuter czysta woda jest sprawą oczywistą ze względu na dostawy mediów komunalnych.

Niezależne laboratorium stale testuje wodę Landshut, która jest głównie pompowana w przepompowni Siebensee.W 2018 r. Analizowano 218 parametrów, takich jak pestycydy, metale ciężkie i azotany w 2042 analizach indywidualnych. Zmierzone wartości są regularnie znacznie poniżej ustawowych limitów i nie są wykrywalne dla niektórych parametrów lub są poniżej granicy oznaczalności. „Woda pompowana przez Stadtwerke Landshut jest najwyższej jakości i może być bezpiecznie spożywana z kranu”, mówi kierownik zakładu Armin Bardelle.

Zasadniczo jakość wody zależy od rodzaju podłoża, ale także od wpływów spowodowanych przez człowieka. Uwzględniono na przykład nawóz sztuczny i gnojówkę, które rolnicy przynoszą na pola. Stadtwerke Landshut we współpracy z rolnikami już na wczesnym etapie ukierunkował te wpływające czynniki. „Od 1994 r. Przedsiębiorstwa komunalne zobowiązały się do zrównoważonego zarządzania obszarem ochrony wód w Siebensee”, wyjaśnia Bardelle.

Z 188 miliardów metrów sześciennych wód podziemnych, powierzchniowych i źródlanych w obiegu wody, tylko około 2,7 procent jest produkowanych w Niemczech każdego roku. Woda, która na końcu wychodzi z linii, jest zdecydowanie najtańszą żywnością w Niemczech: Według Federalnego Stowarzyszenia Energii i Wody (BDEW) w Niemczech litr kosztuje średnio tylko 0,2 centów. W Landshut litr wody jest nawet tańszy za 0,154 centów.

Średnie zużycie wody w Niemczech, a także w Landshut, spadło o 20 procent od 1990 r., W oparciu o dystrybucję publicznych mediów wodnych w gospodarstwach domowych i małych przedsiębiorstwach. Inwestycje o wartości 2,8 mld EUR w 2018 r. Powodują, że przedsiębiorstwa wodociągowe w Niemczech przywiązują dużą wagę do utrzymania wysokich standardów jakości. Stadtwerke Stadtwerke inwestuje około dwa miliony euro rocznie w dostawy wody, a lwia część napływa do sieci rurociągów i linii łączących.

Równie ważne jak dostarczanie czystej wody pitnej jest oczyszczanie ścieków. W Niemczech około 97 procent gospodarstw domowych jest podłączonych do publicznych kanałów ściekowych.

Konsumenci oceniają dostawy wody w Niemczech zasadniczo pozytywnie. W niedawnej ankiecie przeprowadzonej przez BDEW 79 procent respondentów poświadcza, że ich woda pitna jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. Same firmy wodne również cieszą się dobrym wizerunkiem wśród konsumentów.

Światowy Dzień Wody, zainicjowany przez UNESCO w 1992 r., Odbywa się co roku od 22 marca 1993 r. W celu podniesienia świadomości społecznej na temat zasobów wody. Z okazji Światowego Dnia Wody 2018 r. Rozpoczęła się Światowa Dekada Wodna ONZ, która trwa do marca 2028 r. I przy pomocy której ONZ zwraca szczególną uwagę na kwestie wody i ochrony wód.

 

Kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Susanne Franck
Szef marketingu i komunikacji korporacyjnej
Stadtwerke Landshut
Telefon: (0871) 1436 2222
presse@stadtwerke-landshut.de

Zdjęcie: Światowy Dzień Wody Siebensee

Zdjęcie: Światowy Dzień Wody

Uwaga na temat publikowania zdjęć:

Zdjęcia prasowe Stadtwerke Landshut mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów redakcyjnych. O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa autorskie, prawa do użytkowania i eksploatacji należą do Stadtwerke Landshut. Powielanie i publikowanie zdjęć prasowych Stadtwerke Landshut jest dozwolone tylko wtedy, gdy źródło jest podane w następujący sposób: „© Stadtwerke Landshut / Nazwisko fotografa (jeśli podano osobno)”. W takim przypadku korzystanie jest bezpłatne. Niniejszym nie udziela się zezwolenia na wykorzystanie do celów reklamowych lub innych celów komercyjnych, w szczególności do komercyjnego rozpowszechniania wśród osób trzecich. Edycja wymaga zgody Stadtwerke Landshut. W przypadku publikacji w mediach drukowanych prosimy o przesłanie nam kopii kuponu; w przypadku wykorzystania w mediach elektronicznych prosimy o przesłanie nam kopii cyfrowej. Podczas korzystania z filmów prosimy o krótkie powiadomienie ze wskazaniem filmu.