Umleitung der Linien 1 und 507 ab 8. September

wegen Sperrung Grätzberg

Przekierowanie autobusu z 2. wrzesień 2020

Der Grätzberg ist ab 08.09.2020 gesperrt, die betroffenen Buslinien werden stadteinwärts über “Kupfereck”, dann “Grieserwiese” umgeleitet und fahren ab “Ländtorplatz” unverändert weiter.

Die Stadtlinie 1 Richtung Altdorf/Kleinfeld sowie die Schülerlinie 507 Richtung Hans-Leinberger-Gymnasium/Wirtschaftsschule fahren ab der Haltestelle „Innere Stelze“ über „Kupfereck“ (Haltestelle der Linie 101), dann „Grieserwiese“ bis „Ländtorplatz“ und dann unverändert weiter.

Busumleitung Stadtbus: Ersatzhaltestellenschilder vor einer Baustelle
Umleitung Grätzberg

Umleitung Grätzberg

Uwaga na temat publikowania zdjęć:

Zdjęcia prasowe Stadtwerke Landshut mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów redakcyjnych. O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa autorskie, prawa do użytkowania i eksploatacji należą do Stadtwerke Landshut. Powielanie i publikowanie zdjęć prasowych Stadtwerke Landshut jest dozwolone tylko wtedy, gdy źródło jest podane w następujący sposób: „© Stadtwerke Landshut / Nazwisko fotografa (jeśli podano osobno)”. W takim przypadku korzystanie jest bezpłatne. Niniejszym nie udziela się zezwolenia na wykorzystanie do celów reklamowych lub innych celów komercyjnych, w szczególności do komercyjnego rozpowszechniania wśród osób trzecich. Edycja wymaga zgody Stadtwerke Landshut. W przypadku publikacji w mediach drukowanych prosimy o przesłanie nam kopii kuponu; w przypadku wykorzystania w mediach elektronicznych prosimy o przesłanie nam kopii cyfrowej. Podczas korzystania z filmów prosimy o krótkie powiadomienie ze wskazaniem filmu.