Umleitung Linie 6 am 04.11.2021

über Birkenstraße von 17 bis 23 Uhr

Busumleitung, Pressemitteilung vom 27. październik 2021

Wegen des Abtransports der provisorischen Trafostation mittels Schwertransport und dem damit verbundenen notwendigen Aufbau eines Autokranes ist die Eichenstraße zwischen Lärchenstraße und Wickenstraße am 04.11.2021 zwischen 17 und 23 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt . Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über die Oberndorferstraße – Birkenstraße – Füttererstraße zur Eichenstraße und ist entsprechend ausgeschildert. Linie 6 fährt ebenfalls über die Birkenstraße, die Haltestelle „Eichenstraße“ kann von der Linie 6 in diesem Zeitraum leider nicht bedient werden. Die Linien 3 und 103 fahren gemäß Fahrplan.

Umleitung Linie 6 Sperrung Eichenstraße
Umleitung Linie 6 Sperrung Eichenstraße

Umleitungsverlauf Linie 6 über Birkenstraße

Uwaga na temat publikowania zdjęć:

Zdjęcia prasowe Stadtwerke Landshut mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów redakcyjnych. O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa autorskie, prawa do użytkowania i eksploatacji należą do Stadtwerke Landshut. Powielanie i publikowanie zdjęć prasowych Stadtwerke Landshut jest dozwolone tylko wtedy, gdy źródło jest podane w następujący sposób: „© Stadtwerke Landshut / Nazwisko fotografa (jeśli podano osobno)”. W takim przypadku korzystanie jest bezpłatne. Niniejszym nie udziela się zezwolenia na wykorzystanie do celów reklamowych lub innych celów komercyjnych, w szczególności do komercyjnego rozpowszechniania wśród osób trzecich. Edycja wymaga zgody Stadtwerke Landshut. W przypadku publikacji w mediach drukowanych prosimy o przesłanie nam kopii kuponu; w przypadku wykorzystania w mediach elektronicznych prosimy o przesłanie nam kopii cyfrowej. Podczas korzystania z filmów prosimy o krótkie powiadomienie ze wskazaniem filmu.