Rozwiązywanie problemów miasta

Przewodniki szkolnego autobusu „Cool2School” otrzymują certyfikaty za swoje zaangażowanie

Informacja prasowa od 23. lipiec 2019

Projekt „Cool2School” ponownie udany: pod koniec roku szkolnego we wtorek rano Gabriele Maresch, kierownik projektu w agencji wolontariackiej Landshut (Fala), wręczyła zaangażowanym kierowcom autobusów szkolnych certyfikat jako podziękowanie za ich pracę wolontariacką. Stadtwerke nagrodziło również uczniów prezentem - uczniom pozwolono wybrać między 10. biletem do szkoły pływania lub bezpłatnym biletem miesięcznym na autobusy miejskie i zostali zaproszeni na lunch w basenie miejskim.

Wolontariusze i wolontariusze kierowców autobusów szkolnych jeżdżą autobusami miejskimi Stadtwerke Landshut od jedenastu lat, aby zapewnić porządek w autobusach szkolnych i na przystankach oraz rozwiązać konflikty. „Problemy często tkwią w szczegółach, a szczegóły nie mogą rozwiązać stanu” - powiedział burmistrz Erwin Schneck, który podziękował również burmistrzowi Aleksandrowi Putzowi. Ze szczegółami Schneck powiedział między innymi, że unikając walk, zapobiegając zniszczeniom mienia i kradzieżom, działa jako łącznik między kierowcą autobusu, firmą transportową i szkołą. „Wszystkie te szczegóły są zadaniami pilotów autobusów szkolnych, a zatem jesteście rozwiązywaczami problemów w mieście Landshut”, powiedział Schneck doceniając zaangażowanie młodych ludzi.

Najbardziej pracowity Lotsin w roku szkolnym 2018/2019 był zdecydowanie uczniem Hannah z State Realschule z 300 misjami. Otrzymała dodatkową cenę za swoje szczególne zobowiązanie. W projekcie Cool2School wzięło udział 58 uczniów. Czterdzieści jeden z nich rozdało pełną 50-biletową broszurę, którą studenci otrzymają, gdy tylko użyją opaski cool2school.

Jak zostać kierowcą autobusu szkolnego? Fala organizuje szkolenie podstawowe na początku roku szkolnego przez strażnika drogowego. Po seminarium szkoleniowym na temat odwagi cywilnej prowadzonym przez policję uczniowie następnie pełnią swoje funkcje honorowe na stałe. Są w bliskim kontakcie ze szkołą, Fala i spółką transportu publicznego Stadtwerke Landshut. Że Stadtwerke i Verkehrswacht zgadzają się, że wolontariusze kierowców autobusów szkolnych przyczyniają się do deeskalacji w trudnych sytuacjach i wspierają kierowców autobusów.

Projekt „Cool2School” jest organizowany przez Fala we współpracy z Stadtwerke Landshut, Verkehrswacht i inspekcją policji Landshut i wspierany finansowo przez Fundację Dominika Brunnera.

W roku szkolnym 2018/2019 uczestniczyła Państwowa Szkoła Biznesu, szkoła średnia Schönbrunn, State Realschule, Hans-Carossa-Gymnasium, State Technical College oraz Hans-Leinberger-Gymnasium. Projekt będzie kontynuowany w nadchodzącym roku szkolnym. Informacje na ten temat są dostępne dla zainteresowanych osób w sekretariacie ich szkoły i w Fala pod adresem info@freiwilligen-agentur-landshut.de.

 

Kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Susanne Franck
Szef marketingu i komunikacji korporacyjnej
Stadtwerke Landshut
Telefon: (0871) 1436 2222
presse@stadtwerke-landshut.de

Zdjęcie: Zaangażowani kierowcy autobusów szkolnych z Gabriele Maresch i burmistrzem Erwinem Schneckiem (od lewej), a także kierownik zakładu Armin Bardelle (w tylnym rzędzie). © Stadtwerke Landshut

Zdjęcie 2: Oddani kierowcy autobusów szkolnych wraz z Gabriele Maresch i burmistrzem Erwinem Schneckiem (od lewej), a także kierownik zakładu Armin Bardelle (w tylnym rzędzie). © Stadtwerke Landshut

Uwaga na temat publikowania zdjęć:

Zdjęcia prasowe Stadtwerke Landshut mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów redakcyjnych. O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa autorskie, prawa do użytkowania i eksploatacji należą do Stadtwerke Landshut. Powielanie i publikowanie zdjęć prasowych Stadtwerke Landshut jest dozwolone tylko wtedy, gdy źródło jest podane w następujący sposób: „© Stadtwerke Landshut / Nazwisko fotografa (jeśli podano osobno)”. W takim przypadku korzystanie jest bezpłatne. Niniejszym nie udziela się zezwolenia na wykorzystanie do celów reklamowych lub innych celów komercyjnych, w szczególności do komercyjnego rozpowszechniania wśród osób trzecich. Edycja wymaga zgody Stadtwerke Landshut. W przypadku publikacji w mediach drukowanych prosimy o przesłanie nam kopii kuponu; w przypadku wykorzystania w mediach elektronicznych prosimy o przesłanie nam kopii cyfrowej. Podczas korzystania z filmów prosimy o krótkie powiadomienie ze wskazaniem filmu.