Zentrale der Stadtwerke Landshut

rozstrzygania sporów

Biuro reklamacji Stadtwerke Landshut

Pytania i reklamacje związane z dostawami i usługami Stadtwerke Landshut można przesyłać do działu obsługi klienta Stadtwerke Landshut pocztą (Stadtwerke Landshut, PO Box 28 20, 84012 Landshut), telefonicznie (tel. 0800/0871 871), faksem (0871/1436 -2052) lub e-mailem (info@stadtwerke-landshut.de).

Informacje od Stadtwerke Landshut na temat skarg konsumentów
1. Biuro reklamacji Stadtwerke Landshut

Pytania i reklamacje związane z dostawami i usługami Stadtwerke Landshut można przesyłać do działu obsługi klienta Stadtwerke Landshut pocztą (Stadtwerke Landshut, PO Box 28 20, 84012 Landshut), telefonicznie (tel. 0800 0871 871), faksem (0871 1436 2052). lub e-mailem (info@stadtwerke-landshut.de).

2. Procedura rozstrzygania sporów konsumenckich

2.1 Firmy dostarczające energię elektryczną i gaz (dostawcy, operatorzy sieci, operatorzy liczników) są zobowiązane do składania skarg od konsumentów w rozumieniu § 13 BGB (klient prywatny), w szczególności w związku z zawarciem umowy lub jakością usług świadczonych przez firmę (skargi konsumentów), przyłączeniem do sieci dostaw, dostawą Energia i pomiar energii w procesie zgodnie z § 111a EnWG w celu udzielenia odpowiedzi w terminie czterech tygodni od otrzymania w firmie. Jeżeli reklamacja konsumencka nie zostanie rozpatrzona przez firmę, firma musi wyjaśnić na piśmie przyczyny i wskazać procedurę arbitrażową zgodnie z sekcją 111b EnWG, podając adres i stronę internetową komisji arbitrażowej. Do rozstrzygania sporów między Stadtwerke Landshut a konsumentami (§ 13 BGB) można wezwać uznaną lub zleconą komisję arbitrażową. Jeśli konsument złoży wniosek o postępowanie pojednawcze z organem arbitrażowym, Stadtwerke Landshut jest zobowiązany do udziału w postępowaniu pojednawczym. Wniosek konsumenta o wszczęcie postępowania pojednawczego jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy Stadtwerke Landshut nie naprawił skargi konsumenta w postępowaniu zgodnie z § 111a EnWG. Złożenie skargi do organu arbitrażowego hamuje ustawowe ograniczenie zgodnie z § 204 Abs. 1 Nr 4 BGB. Dane kontaktowe rady arbitrażowej to obecnie: Arbitration Body Energy e. V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, godziny otwarcia: pon.-pt. 10: 00-16: 00, tel. 030 / 2757240-0, e-mail: info@schlichtungsstelle-energie.de, strona internetowa: www.schlichtungsstelle-energie.de.

2.2 Stadtwerke Landshut przejmuje w Ziff. Ponadto nie są zaangażowane żadne procedury rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich.

2.3 Jeśli i o ile Stadtwerke Landshut oferuje internetowe zawieranie umów zakupu lub umów o świadczenie usług, konsumenci mają możliwość skorzystania z internetowej platformy rozstrzygania sporów (platformy OS) Unii Europejskiej bezpłatnej pomocy przy składaniu skargi konsumenckiej do internetowej umowy sprzedaży lub Umowa o świadczenie usług on-line i informacje na temat procedur w organach arbitrażowych konsumentów w Unii Europejskiej. Dostęp do platformy OS można uzyskać, klikając następujący link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2.4 Prawo konsumentów do odwołania się do sądu lub złożenia wniosku o inną, prawnie wymaganą procedurę pozostaje nienaruszone.

3. Dalsze informacje oferty

Informacje na temat praw konsumenta w kontekście dostaw energii można uzyskać w dziale obsługi klienta Federalnej Agencji ds. Energii Elektrycznej i Gazu, PO Box 8001, 53105 Bonn, tel .: 03 / 22480-500 lub 01805/101000 (pon.-pt. 09.00-15 : 00:00), faks: 030 22480-323, e-mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de, dostępny. Konsumenci otrzymują także dodatkowe informacje od znanych urządzeń ochrony konsumentów (np. Verbraucherzentrale Bayern).