Sieć wodna pod kontrolą

Analiza sieci wodociągowej od 14.10. do 18.10.2019

Informacja prasowa od 26. wrzesień 2019

W dniach 14–18 października 2019 r. Przedsiębiorstwa komunalne przeprowadzą pomiary ciśnienia i objętości w sieci wody pitnej w ramach analizy sieci rurociągów. W tym celu Stadtwerke i RBS wave GmbH obejmują tak zwane rejestratory ciśnienia w wybranych punktach sieci wodociągowej. W ten sposób można mierzyć spadki ciśnienia generowane przez kontrolowane wycofywanie (rury pionowe) w sieci. Te pomiary ciśnienia i przepływu odbywają się zarówno w ciągu dnia, jak i późnym wieczorem i nocą. Mogą powodować niewielkie zakłócenia (złe warunki ciśnieniowe i tworzenie się rdzy w sieci) z dopływem wody. Celem analizy jest uzyskanie szczegółowego obliczenia rzeczywistego stanu hydraulicznego, tj. Sprawdzenie, czy sieć rurociągów działa zgodnie z obliczeniami, a warunki ciśnieniowe nadal są odpowiednie. Możesz przeczytać więcej na ten temat na stronie 14 naszego Magazyn dla klientów NetzWerk, wydanie 24.

Frisches Trinkwasser aus dem Wasserhahn