Strom-Netze Landshut

fileler

Allgemeiner Hinweis zum Ausfüllen von Formularen: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie eine aktuelle Version Ihres Internet-Browsers verwenden. Wir empfehlen, sofern die Dokumente digital ausfüllbar sind, das PDF-Dokument vor dem Ausfüllen lokal zu speichern.

şimdiki

şebeke bağlantısı

şebeke bağlantısı

Enerji santraline bağlantı yolunuz

Mevcut bağlantınızı tekrar bağlamak veya değiştirmek istiyor musunuz? Alanın altında inşaatçılar Hangi adımların gerekli olduğu hakkında ayrıntılı bilgi alın.

Besleme ağında veya ev bağlantısında değişiklik yapılması veya genişletilmesinin gerekli olup olmadığını ve nasıl yapıldığını kontrol ederiz.

Ardından, orantılı maliyetlerinizin listelendiği bizden bir teklif alacaksınız.

Sipariş formunu imzalayarak teklifi onaylarsınız ve aynı zamanda bize şebeke bağlantı sırasını verirsiniz.

Kısa bir işlem süresinden sonra, randevu almak için yüklenicinize, mimarınıza veya montajcınıza danışarak Stadtwerke Landshut'un sorumlu ustasına başvurabilirsiniz. Lütfen yaklaşık 4 haftalık mevsimsel teslim sürelerinin geçerli olabileceğini unutmayın.

Yükleyici kurulumu tamamladığında, bir yardımcı ölçüm cihazı kuracağız - ve elektrikli cihazlarınız kullanıma hazır olacak.

Netzanschluss- und Anschlussnutzungsvertrag

Erzeugungs-, Speicheranlagen, Wärmepumpen & Ladeinfrastruktur

üretim tesisleri

Stadtwerke Landshut'un şebeke alanında kurulacak fotovoltaik bir sisteme, kombine bir ısı ve elektrik santraline veya başka bir merkezi olmayan üretim tesisine karar verdiniz mi?
Başvuru belgelerinden tazminat talebine kadar gerekli süreç akışını memnuniyetle açıklayacağız. Sistemin türüne bağlı olarak gerekli kayıt belgelerini bizden alacaksınız. İlgili üretim tesisleri tedarikçilerinden ve uzman şirketlerden teknik danışmanlık alacaksınız.
Şebeke bağlantısı için önemli formlar alacaksınız. burada.

İletişim EEG ve CHP Yönetimi
E-posta: Einspeisung@stadtwerke-landshut.de

Hinweis zu den Bearbeitungszeiten
In den letzten Jahren ist die Anzahl der Anmeldungen von PV-Anlagen nahezu exponentiell gestiegen. Aus Sicht des Klimaschutzes ist dies eine begrüßenswerte Entwicklung. Dies fordert die Belegschaft der Stadtwerke entlang der gesamten Prozesskette.

Die Stadtwerke Landshut bitten um Verständnis, dass es aktuell zu Verzögerungen in der Bearbeitung von Anträgen kommt. Sie können sichergehen, dass alle Anträge ordnungsgemäß und in der Reihenfolge des Eingangsdatums bearbeitet werden. Die Beantwortung von Rückfragen zum Bearbeitungsstatus ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr zeitintensiv. Um eine kontinuierliche und schnellstmögliche Bearbeitung sicherzustellen, bitten die Stadtwerke darum, von Anfragen zum Bearbeitungsstand möglichst abzusehen. Ihr Installateur kann Ihnen bei Fragen Auskunft geben.

Ladeinfrastruktur, Ladeeinrichtungen, Wallbox

Möchten Sie bei sich zuhause eine Ladeeinrichtung installieren? Ladeeinrichtungen bis 11 kW brauchen Sie nur über ein Formular bei uns anzeigen. Bitte bedenken Sie: abhängig von der bereits angeschlossenen Leistung kann auch eine nur anzeigepflichtige Ladesäule zu einer Leistungserhöhung im Hausanschluss führen. Dabei ist dann die Anmeldung durch einen Elektriker erforderlich. Auch sind Ladesäulen über 11 kW Leistung grundsätzlich über einen Elektriker unter Berücksichtigung der gleichzeitig benötigten Leistung über ein Datenblatt bei uns anzumelden.

Vertrag nach § 14a EnWG

Bei Anmeldung eines neuen Netzanschlusses unter Angabe einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung erhalten Sie einen entsprechenden ausfüllbaren Vertrag von unseren Kollegen im Netzanschlussportal. Im Falle einer Nachrüstung von einer oder mehreren steuerbaren Verbrauchseinrichtung/en  im bestehenden Netzanschluss kontaktieren Sie uns bitte unter netzanschluesse@stadtwerke-landshut.de.

ağ erişim

Ağ Erişim Koşulları

Stadtwerke Landshut'un güç kaynağı şebekelerinin kullanımı için şebeke erişim koşulları

Stadtwerke Landshut'un elektrik şebekesine erişim ve kullanım için yasal dayanak, 07 Temmuz 2005 tarihli Enerji Endüstrisi Yasası (EnWG), 25 Temmuz 2005 tarihli Elektrik Şebekesi Erişim Yönetmeliği (StromNZV) ve 25 Temmuz 2005 tarihli Elektrik Şebeke Ücreti Yönetmeliği (StromNVV) ve Teşvik Düzenleme Yönetmeliği'dir. (ARegV) 29 Ekim 2007 tarihinde değiştirilmiştir. Yasal gerekliliklere uygunluk Federal Ağ Ajansı (BNetzA) ve Devlet Düzenleme Kurumu (LRegBeh -> Bayern Düzenleme Odası) tarafından izlenmektedir.

Ağımızın ayrımcı olmayan bir temelde tüm ağ kullanıcıları tarafından kullanılabilir olmasını sağlıyoruz. Fiyatlandırma sistemimiz doğru bir şekilde belirlenmiş ve maliyet-nedensellik ilkesine tabidir.

Ağ erişimi ve ağ kullanım koşulları için, bkz. "Formlar ve Anlaşmalar".

ağ ücretleri

Genel ağ ücretleri

Hinweis: Der Bundeszuschuss zur anteiligen Deckung der Kosten der Übertragungsnetzbetreiber wurde zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht gewährt. Damit haben sich die vorgelagerten Netzkosten erheblich erhöht. Die Preise für die Netznutzung 2024 verstehen sich vorbehaltlich etwaiger Änderungen durch die Bundesregierung sowie durch die Bundesnetzagentur.

19. paragraf 2 cümleye göre bireysel şebeke ücretleri 1 StromNEV
§ 19. paragraf 2 cümleye göre 1 StromNEV Stadtwerke Landshut, nihai tüketicinin maksimum yük katkısının aynı anda en yüksek yıllık yükten tahmin edilebileceği gibi tahmin edilebilir bir şekilde tahmin edilebilir şekilde mevcut veya öngörülen tüketim verileri veya teknik veya sözleşmeye bağlı şartlar temelinde açık olması halinde, son kullanıcıya bireysel bir şebeke ücreti sunmakla yükümlüdür. bu ağın veya yayılma düzeyinin tüm para çekme işlemlerinden farklıdır.
Stadtwerke Landshut BNetzA'nın özelliklerine göre sezon başına karşılık gelen yüksek yük süresi pencerelerini belirledi ve daha sonra bunları yayınladı.
Şebeke kullanıcısı ile § 19 fıkra 2 cümle 1 uyarınca, azalan şebeke ücreti sözleşmesi 1 StromNEV, son tüketicinin düzenleme makamına rapor verme yükümlülüğüne ve sadece ilgili belgelerin zamanında ve eksiksiz bir şekilde teslim edilmesinden sonra 30.09'a tabi tutulmasına tabidir. Devlet düzenleme makamıyla bir yıl (burada: Aşağı Bavyera hükümeti) 01.01'e geçmişe dönük etkisi ile. İstenen yılın
2. fıkra 2 Cümle 1 uyarınca bir bireysel şebeke ücreti için anlaşmanın oluşturulmasına ilişkin talepler, aşağıdaki e-posta adresine gönderilmelidir: netznutzung@stadtwerke-landshut.de.

§ 19 Abs. 2 Strom NEV'e göre bireysel şebeke şarjları
§ 19. paragraf 2 cümleye göre 2 StromNEV Stadtwerke Landshut, genel tedarik şebekesinden elektrik tüketimi en az 7.000 saat / saat olan bir kullanıcı saatine ve 10 GWh değerinden daha fazla bir elektrik tüketimine ulaşılırsa, son kullanıcıya bireysel bir şebeke ücreti sunmakla yükümlüdür.
2014'ten bu yana, nihai tüketici ile ağ kullanım oranının bir parçası olarak, § 19 paragraf 2 cümle uyarınca azalan şebeke ücreti yoluyla yapılacak anlaşma 2 StromNEV, düzenleyici otoriteye nihai tüketici bildirimine ve sadece ilgili belgelerin 30.09'a kadar alınmasından sonra tabidir. Devlet düzenleme makamıyla bir yıl (burada: Aşağı Bavyera hükümeti) 01.01'e geçmişe dönük etkisi ile İstenen yılın
Madde 19 paragraf 2 cümle 2 StromNEV uyarınca bireysel bir şebeke ücreti için anlaşma yapılmasına ilişkin talepler, lütfen aşağıdaki e-posta adresini belirtin: netznutzung@stadtwerke-landshut.de.

Madde 19 paragrafına göre bireysel şebeke ücretleri 3 Elektrik NEV
Bireysel ağ ücretleriyle ilgili anlaşma, sözleşmeden önce yapılması gerekir. 15.10. belirli bir muhasebe dönemi için önceki yılın.
temas
E-posta: netznutzung@stadtwerke-landshut.de

Yayınlar

Ağ yapısı verileri
§ 23 c Abs. 3 Nr. 1 EnWG – Jahreshöchstlast und Lastverlauf als viertelstündige
Leistungsmessung

Yüksek gerilim seviyesi
Jahreshöchstlast: 55.553,98  kW am 01.12.2022 um 08:00 Uhr

Transformatör seviyesi yüksek ila orta voltaj
Jahreshöchstlast: 72.089,98 kW am 01.12.2022 um 08:00 Uhr

Orta gerilim seviyesi
Jahreshöchstlast: 77.141,12 kW am 01.12.2022 um 08:00 Uhr

Voltaj seviyesi orta ila düşük voltaj
Jahreshöchstlast: 35.823,24 kW am 13.01.2022 um 17:45 Uhr

Alçak gerilim seviyesi
Jahreshöchstlast: 34.503,57 kW am 13.01.2022 um 17:45 Uhr

§ 23 c Abs. 3 Nr. 2 EnWG – Summe der Netzverluste
Voltaj seviyesi başına güç kaybı birim
Şebeke kayıpları Orta gerilime şarj edin 1.133.447,88 kWh
Grid orta gerilim kaybediyor 2.013.610,23 kWh
Güç kayıpları Düşük voltajda şarj 2.252.590,55 kWh
Şebeke düşük voltaj kayıpları 4.265.826,20 kWh
toplam 9.665.474,87 kWh
§ 23 c Abs. 3 Nr. 3 EnWG – Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden und
die Summenlast der Netzverluste

1. Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden

2. Summenlast der Netzverluste

§ 23 c Abs. 3 Nr. 4 EnWG – Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des
analytischen Verfahrens
§ 23 c Abs. 3 Nr. 5 EnWG – Höchstentnahmelast und der Bezug aus der vorgelagerten
Netzebene

Entnahme aus der Hochspannungsebene
Höchstentnahmelast: 55.553,98 kW am 01.12.2022 um 08:00 Uhr

Stres seviyesinden yüksek ve orta gerilime kadar geri çekilme
Höchstentnahmelast: 71.905,80 kW am 01.12.2022 um 08:00 Uhr

Orta gerilim seviyesinden çekilme
Höchstentnahmelast: 76.539,10 kW am 13.01.2022 um 17:45 Uhr

Orta gerilimden düşük gerilim seviyesine çekilme
Höchstentnahmelast: 35.551,30 kW am 13.01.2022 um 17:45 Uhr

Düşük voltaj seviyesinden çıkarma
Höchstentnahmelast: 32.573,79 kW am 13.12.2022 um 18:00 Uhr

Yukarı akış ağ seviyesinden referans

Yukarı akış ağ seviyesinden referans birim
Yüksek voltaj seviyesinden referans 193.694.541,25 kWh
HS / MS trafo seviyesinden koruma 278.211.681,37 kWh
Orta gerilim seviyesinden referans 164.421.054,45 kWh
MS / NS trafo seviyesinden referans 155.395.172,30 kWh
§ 23 c Abs. 3 Nr. 6 EnWG – Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene aus
üretim tesisleri

Orta ve yüksek voltaj arasında geçici seviyeye geri besleme olarak tüm besleme beslemelerinin toplamı
Einspeisemenge: 3.711.937,51 kWh

Orta gerilim seviyesindeki tüm yayınların toplamı
Einspeisemenge: 88.837.435,00 kWh

Rejenerasyon olarak tüm geri besleme işlemlerinin orta gerilim seviyesine toplanması
Einspeisemenge: 1.304.056,15 kWh

Summe aller Einspeisungen in der Umspannebene Mittel- zu Niederspannung
Einspeisemenge: 52,38 kWh

Rejeneratif olarak yapılan tüm rejenerasyonların toplamı orta ve düşük voltaj arasında orta gerilim seviyesine beslenir
Einspeisemenge: 1.304.056,15 kWh

Düşük voltaj seviyesindeki tüm yayınların toplamı
Einspeisemenge: 14.690.853,03 kWh

§ 23 c Abs. 3 Nr. 7 EnWG – Mengen und Preise der Verlustenergie
Kaybedilen enerji miktarı 9.665.474,87 kWh
Kaybedilen enerji fiyatı 5,97 ct/kWh
Ortalama zarar tutarı (§ 10 Abs. 2 StromNEV)
tayin % Cinsinden ortalama kayıp
Trafo seviyesi HS / MS 0,40 %
Orta gerilim seviyesi 0,55 %
Trafo seviyesi MS / NS 1,36 %
Alçak gerilim seviyesi 2,51 %
§ 23 c Abs. 1 Nr. 1 EnWG – Stromkreislängen
tayin uzunluk
Devre uzunluğu kablosu yüksek gerilim 0,0 km
Devre uzunluğu kablo orta gerilim 222,110 km
Devre uzunluğu kablosu düşük voltaj * 897,218 km
Devre uzunluğu havai hat yüksek gerilim 0,133 km
Devre boyu havai hat orta gerilim 3,433 km
Devre uzunluğu havai hat düşük voltaj * 0,587 km
* Sokak aydınlatması olmadan servis hatları dahil
§ 23 c Abs. 1 Nr. 2 EnWG – Installierte Leistung der Umspannebenen
tayin uzunluk
Yüksek ve orta gerilim aralığının kurulu gücü 200.000 kVA
Kurulu seviye-düşük voltaj gücü seviyesi 156.830 kVA
§ 23 c Abs. 1 Nr. 3 EnWG – Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit
voltaj seviyesi Çekilmiş yıllık iş
Yüksek voltaj seviyesinden 194.002.626,36 kWh
Umspannsebene'den orta voltaja kadar 281.923.618,88 kWh
Orta gerilim seviyesinden 366.339.562,28 kWh
Orta-düşük voltaj aralığından 163.472.572,43 kWh
Düşük voltaj seviyesinden 165.820.199,13 kWh
Son tüketicilerden ve alt ağdan ve Umspannbenen'den para çekme
§ 23 c Abs. 1 Nr. 4 EnWG – Anzahl der Entnahmestellen
voltaj seviyesi Çekilme noktalarının sayısı
Trafo seviyesi HS / MS 3
Orta gerilim seviyesi 387
Trafo seviyesi MS / NS 275
Alçak gerilim seviyesi 49.598
§ 23 c Abs. 1 Nr. 8 EnWG – Anzahl der Entnahmestellen mit RLM und sonstige
Typ Entnahmestelle Anzahl der Entnahmestellen
Entnahmestellen mit RLM-Messung 392
Sonstige Entnahmestellen 49.321
§ 23 c Abs. 1 Nr. 9 EnWG – Name gMSB

Der gMSB im Netzgebiet der Stadtwerke Landshut ist der gMSB Stadtwerke Landshut

§ 23 c Abs. 1 Nr. 10 EnWG – Name Ansprechpartner für Netzzugangsfragen

Sönke Hensel, E-Mail: s.hensel@stadtwerke-landshut.de, Telefon: 0871 / 1436 -2023

§ 23 c Abs. 1 Nr. 5 EnWG – Einwohnerzahl im Netzgebiet

Einwohnerzahl im Netzgebiet: 74.460

§ 23 c 1 Nr. 6 EnWG – Versorgte Fläche in der Niederspannung

Versorgte Fläche in der Niederspannung: 22,568 km2

§ 23 c Abs. 1 Nr. 7 EnWG – Geographische Fläche des Netzgebietes

Geographische Fläche in der Niederspannung: 52,635 km2

Temel ve yedek tedarik
Temel arz elektriği

Temel sağlayıcının §§ 36, 118 Abs. 3 EnWG'ye göre belirlenmesi.

Nach den gesetzlichen Vorgaben haben Betreiber von Energieversorgungsnetzen der allgemeinen Versorgung alle drei Jahre jeweils zum 1. Juli, erstmals zum 1. Juli 2006, den Grundversorger für die nächsten drei Kalenderjahre festzustellen sowie dies bis zum 30. September des Jahres im Internet zu veröffentlichen und der nach Landesrecht zuständigen Behörde schriftlich mitzuteilen. 

Grundversorger ist jeweils das Energieversorgungsunternehmen, das die meisten Haushaltskunden in einem Netzgebiet der allgemeinen Versorgung beliefert.

 Hiermit teilen wir mit, dass entsprechend den oben genannten Vorgaben der Vertrieb der Stadtwerke Landshut der Grundversorger für Strom im Netzgebiet der Stadtwerke Landshut ist. Die Grundversorgungspflicht der Stadtwerke Landshut gilt bis einschließlich 31.12.2024. Die nächste Feststellung des Grundversorgers findet zum 01.07.2024 statt. Die Preise und Bestimmungen des Grundversorgers finden sie burada.

Sistem sorumluluğu bağlamında yayınlar

2023

Durchführung von Maßnahmen nach § 13 Abs. 1 EnWG bei VNB und direkt angeschlossenen Kunden in Verbindung mit § 14 Abs. 1 und 14 Abs. 1c EnWG:

10.09.2023 | Reduzierung der Einspeisung um 15 MW | Grund: lokaler Netzengpass durch zu hohe Einspeisung | Beginn: 10:00 Uhr | Ende: 14:00 Uhr

09.09.2023 | Reduzierung der Einspeisung um 10 MW | Grund: lokaler Netzengpass durch zu hohe Einspeisung | Beginn: 10:00 Uhr | Ende: 13:30 Uhr

08.09.2023 | Reduzierung der Einspeisung um 20, 59 MW | Grund: lokaler Netzengpass durch zu hohe Einspeisung | Beginn: 10:00 Uhr | Ende: 15:00 Uhr

11.08.2023 | Reduzierung der Einspeisung um 20,3 MW | Grund: lokaler Netzengpass durch zu hohe Einspeisung | Beginn: 10:20 Uhr | Ende: 15 Uhr

11.06.2023 | Reduzierung der Einspeisung um 8 MW | Grund: lokaler Netzengpass durch zu hohe Einspeisung | Beginn: 12:00 Uhr | Ende: 15:30 Uhr

2022

16.07.2022 | Reduzierung der Einspeisung um 10 bzw. 15 MW | Grund: zu hohe Einspeisung | Beginn: 11:00 Uhr (10 und 15 MW), | Ende: 11:30 (10 MW); 15 Uhr (15 MW)

03.07.2022 | Reduzierung der Einspeisung um 10 bzw. 20 MW | Grund: zu hohe Einspeisung | Beginn: 10:30 Uhr (10 MW); 11:00 Uhr (insgesamt 20 MW) | Ende: 15:00 Uhr (10 MW); 15:55 Uhr (restliche 10 MW).

02.07.2022 | Reduzierung der Einspeisung um 10 MW | Grund: zu hohe Einspeisung | Beginn: 11:Uhr | Ende: 15:00 Uhr

Durchführung von Maßnahmen nach §14 Absatz 1c EnWG bei VNB:

19.05.2022 | Reduzierung der Einspeisung um 16 MW | Grund: lokaler Netzengpass im Hochspannungsnetz | Beginn: 10:15 Uhr | Ende: 14:30 Uhr

19.05.2022 | Reduzierung der Einspeisung um 7,5 MW | Grund: lokaler Netzengpass im Hochspannungsnetz | Beginn: 13:00 | Ende: 16:30 Uhr

18.05.2022 | Reduzierung der Einspeisung um 25 MW | Grund: lokaler Netzengpass im Hochspannungsnetz der Bayernwerk AG | Beginn: 11:45 | Ende:  16:00Uhr

Durchführung von Maßnahmen nach § 13 Abs. 2 EnWG bei VNB:

14.04.2022 | Reduzierung der Einspeisung um 13 MW | Grund: lokaler Netzengpass wegen zu hoher Einspeisung | Beginn: 10:30 | Ende:  14:28 Uhr

doğal gaz

şebeke bağlantısı

şebeke bağlantısı

Doğalgaz bağlantısına giden yol

Mevcut bağlantınızı tekrar bağlamak veya değiştirmek istiyor musunuz? Alanın altında inşaatçılar Hangi adımların gerekli olduğu hakkında ayrıntılı bilgi alın. Bize haritanın bir kopyasını ve bağlantının posta veya e-posta ile yapılacağı odayı gönderebilirsiniz. Mümkünse, ısı üreticinizin güç özelliklerini belirtin.

Bu çizimlere dayanarak, gaz servis bağlantınız için bir teklif yaratacağız.

Daha sonra, orantılı maliyetlerin listelendiği bizden bir teklif alırsınız.

Sipariş formunu imzalayarak teklifi onaylarsınız ve aynı zamanda bize şebeke bağlantı sırasını verirsiniz.

Kısa bir işlem süresinden sonra, randevu almak için yüklenicinize, mimarınıza veya montajcınıza danışarak Stadtwerke Landshut'un sorumlu ustasına başvurabilirsiniz. Lütfen yaklaşık 4 haftalık mevsimsel teslim sürelerinin geçerli olabileceğini unutmayın.

Tesisatçı kurulumu tamamladığında, bir gaz sayacı kuracağız ve ısıtıcı veya gaz ocağını devreye sokabileceksiniz.

bağlantı maliyetleri

ağ erişim

Ağ Erişim Koşulları

Stadtwerke Landshut'un gaz şebekesine erişim ve kullanım için yasal dayanak, 07 Temmuz 2005 tarihli Enerji Endüstrisi Yasası (EnWG), 25 Temmuz 2005 tarihli Gaz Şebeke Erişim Yönetmeliği (GasNZV), 25 Temmuz 2005 tarihli Gaz Şebeke Ücreti Yönetmeliği (GasNEV) ve Teşvik Yönetmeliği Yönetmeliği'dir. (ARegV) 29 Ekim 2007 tarihinde değiştirilmiştir. Yasal gerekliliklere uygunluk Federal Ağ Ajansı (BNetzA) ve Devlet Düzenleme Kurumu (LRegBeh -> Bayern Düzenleme Odası) tarafından izlenmektedir.

Ayrıca, Stadtwerke Landshut, Almanya'da bulunan gaz dağıtım şebekelerinin işletmecileri arasında § 20 (1) b) EnWG uyarınca işbirliği anlaşmasına katılmıştır. Bu aynı zamanda, uygun olduğu şekilde gaz şebekesine erişim ve kullanım için de temel oluşturur.

Ağımızın ayrımcı olmayan bir temelde tüm ağ kullanıcıları tarafından kullanılabilir olmasını sağlıyoruz. Fiyatlandırma sistemimiz doğru bir şekilde belirlenmiş ve maliyet-nedensellik ilkesine tabidir.

Ağ erişimi ve ağ kullanım koşulları için, bkz. "Formlar ve Anlaşmalar".

ağ ücretleri

Bireysel vaka için ağ erişim ücretleri, talep üzerine ağ operatörü tarafından göndericiye iletilir. Bu istek yazılı olmalı ve standart taşıma talebinde listelenen ürünlerin detaylarını içermelidir.

Aşağıda halihazırda ağ kullanımı için geçerli ücretlerimizi, doğal gaz için ölçüm, okuma ve veri sağlamayı bulabilirsiniz.

Aufgrund geänderter vorgelagerter Kapazitäten und einer erheblich veränderten Verbrauchsprognose mussten die finalen Netznutzungsentgelte für das Jahr 2020 im Vergleich zu den vorläufigen Netzentgelten angepasst werden:

İşbirliği anlaşması KoV

Yayınlar

Yayınlar

Ağ yapısı verileri
Erdgas-Netzdaten Stand 31.12.2022
basınç aralığı
<0,1 bar
basınç aralığı
> 0,1 - 1 bar
basınç aralığı
> 1 bar
Tedarik hatlarının uzunluğu 135,8 km 112,9 km 16,5 km
Bağlantı kablolarının uzunluğu 76,5 km 47,5 km 0,1 km
Çıkış noktası sayısı 5.698 2.911 5
Giriş noktalarının sayısı 2
Giriş ağının bağlantı noktaları sayısı 2
Alt ağdaki bağlantı noktalarının sayısı 1
Yıllık iş harcandı 967.637.351 kWh 85.189.244 m3
Eşzamanlı yıllık pik yük 267 MW 23.420 m3
Ve oluşma zamanı 13.01.2022
11:00 Uhr
Yeniden dağıtıcıdaki miktardan çık 13.854.040 kWh 1.216.388 m3
Ağ alanındaki nüfus 92.674
Verilen alan Gem Altdorf 3,4 km2
Mobilyalı alan Gem. 1,7 km2
Mobilyalı alan
Landshut Şehri
32 km2
Temel ve yedek tedarik

Temel sağlayıcının § 36, 118 paragraf 3'e göre belirlenmesi.

Yasal zorunluluklara göre, kamu hizmetleri işletmecileri, her üç yılda bir, her üç yılda bir, 1 Temmuz 2006’da, ilk üç yıl için temel tedarikçi olan 1 Temmuz 2006’da tespit etmek ve bunu 30 Eylül’e kadar İnternet’te ve İnternet’te yayınlamak zorundadır. Devlet hukuku uyarınca yetkili makamı yazılı olarak.

Temel tedarikçi, her durumda, evdeki müşterilerin çoğunu genel tedarikin bir ağ bölgesinde tedarik eden enerji tedarik şirketidir.

Hiermit teilen wir mit, dass entsprechend den oben genannten Vorgaben der Vertrieb der Stadtwerke Landshut der Grundversorger für Gas im Netzgebiet der Stadtwerke Landshut ist. Die Grundversorgungspflicht der Stadtwerke Landshut gilt bis einschließlich 31.12.2024. Die nächste Feststellung des Grundversorgers findet zum 01.07.2024 statt.

Temel tedarikçinin fiyat ve yönetmeliklerini bulabilirsiniz. burada.

merkezi ısıtma

şebeke bağlantısı

şebeke bağlantısı

Ihr Weg zum Fernwärme-Hausanschluss

Beabsichtigen Sie einen Neuanschluss oder eine Veränderung Ihres vorhandenen Anschlusses?

Rufen Sie uns unter der Servicenummer 0800 0871 871 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz) an und wir prüfen, ob wir Ihr Gebäude mit Fernwärme beliefern können. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Anschluss- und Versorgungsmöglichkeiten für Ihr Gebäude und erstellen ein individuelles Angebot.

Haben Sie an uns den Auftrag für die Fernwärmeversorgung erteilt, bauen wir für Sie den Hausanschluss und stellen die Übergabestation bereit. Damit Ihre bestehende Heizungsanlage mit an die Fernwärme und Trinkwassererwärmung angebunden werden kann, beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb Ihrer Wahl, mit dem wir kooperieren. Wir schließen Ihr Gebäude an das Fernwärmenetz an, setzen die Anlage in Betrieb und weisen Sie in die Technik der Anlage ein.

bağlantı maliyetleri