Zentrale der Stadtwerke Landshut

vitarendezési

A Stadtwerke Landshut panaszhivatala

A Stadtwerke Landshut szállításával és szolgáltatásaival kapcsolatos kérdéseket és panaszokat postai úton (Stadtwerke Landshut, PO Box 28 20, 84012 Landshut), telefonon (0800/0871 871), faxon (0871/1436) lehet postai úton (Stadtwerke Landshut, PO Box 28 20, 84012 Landshut) küldeni. -2052) vagy e-mailben (info@stadtwerke-landshut.de).

Információ a Stadtwerke Landshuttól a fogyasztói panaszokról
1. A Stadtwerke Landshut panaszhivatala

A Stadtwerke Landshut szállításával és szolgáltatásaival kapcsolatos kérdéseket és panaszokat postai úton (Stadtwerke Landshut, PO Box 28 20, 84012 Landshut), telefonon (Tel. 0800 0871 871), faxon (0871 1436 2052) lehet postai úton (Stadtwerke Landshut, PO Box 28 20, 84012 Landshut) küldeni. vagy e-mailben (info@stadtwerke-landshut.de).

2. Fogyasztói vitarendezési eljárás

2.1 A villamosenergia- és földgázellátó társaságok (szállítók, hálózatüzemeltetők, fogyasztásmérők üzemeltetői) kötelesek panaszt benyújtani a fogyasztók által a BGB 13. § (magánfogyasztó) értelmében, különös tekintettel a szerződés megkötésére vagy a társaság által nyújtott szolgáltatások minőségére (fogyasztói panaszok), az ellátási hálózathoz való csatlakozásra, az ellátásra. Az energia és az energia mérése az EnWG 111a. §-a szerinti eljárás során, hogy válaszoljunk a vállalattól való kézhezvételtől számított négy héten belül. Ha a társaság nem orvosolja a fogyasztói panaszt, akkor a társaságnak írásban meg kell magyaráznia az indokolást, és rámutatnia kell az EnWG 111b. Szakaszának megfelelı választottbírósági eljárásra, megjelölve a választottbírói tanács címét és weboldalát. A Stadtwerke Landshut és a fogyasztók közötti viták rendezésére (BGB 13. §) az elismert vagy megbízott választottbírói testület hívható fel. Ha egy fogyasztó egyeztetést kér a választottbírói testülettel, a Stadtwerke Landshut köteles részt venni az egyeztetési eljárásban. A fogyasztói egyeztetési eljárás megindítására irányuló kérelme csak akkor elfogadható, ha a Stadtwerke Landshut az EnWG 111a. Szakaszának megfelelően nem orvosolta a fogyasztói panaszt. A panasznak a választottbírói testülethez történő benyújtása akadályozza a törvényi korlátozást a BGB 204 Abs. 1 Nr. 4 §-a szerint. A választottbírói testület elérhetőségei jelenleg: Választottbírósági testület energia e. V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, munkaidő: hétfőtől péntekig. 10: 00-16: 00, 030 / 2757240-0, e-mail: info@schlichtungsstelle-energie.de, weboldal: www.schlichtungsstelle-energie.de.

2.2 A Stadtwerke Landshut átveszi a Ziff-t. Ezenkívül a fogyasztói jogviták rendezéséről szóló törvény értelmében semmilyen fogyasztói vitarendezési eljárás nem vesz részt.

2.3 Amennyiben és amennyiben a Stadtwerke Landshut a beszerzési vagy szolgáltatási szerződések online megkötését kínálja, a fogyasztóknak lehetősége van ingyenes segítségnyújtásra az Európai Unió online vitarendezési platformján (OS platformon) fogyasztói panasz benyújtására egy online adásvételi szerződésre vagy On-line szolgáltatási szerződés és információk az Európai Unió fogyasztói választottbírói testületein alkalmazott eljárásokról. Az operációs rendszer platformjára a következő link segítségével lehet hozzáférni: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

2.4 Ez nem érinti a fogyasztók azon jogát, hogy fellebbezzenek a bíróságokhoz, vagy más, jogilag megkövetelt eljárást kérjenek.

3. További információk

Az energiaellátással kapcsolatos fogyasztói jogokkal kapcsolatos információkat a Szövetségi Villamosenergia- és Gázhálózati Ügynökség fogyasztói szolgálatánál lehet beszerezni, PO Box 8001, 53105 Bonn, tel .: 03 / 22480-500 vagy 01805/101000 (hétfőtől péntekig 9: 00-15: 15). : 00:00), fax: 030 22480-323, e-mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de, elérhető. A fogyasztók további információkat kapnak az ismert fogyasztóvédelmi készülékektől (például a Verbraucherzentrale Bayern).